Once

Usahay nakadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugma-ay.
Once, I had a dream that you and I had fallen in love.