Wednesday, July 13, 2011

Once

Usahay nakadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugma-ay.
Once, I had a dream that you and I had fallen in love.